BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASINDAN BASINA VE KAMUOYUNA

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASINDAN  BASINA VE KAMUOYUNA

Birleşik Emekliler Sendikası Üyeleri 25 Haziran 2024 Salı günü haksız ve hukuksuz uygulamaya dur demek için saat:14.30’da Ankara SGK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklma şöyle;

Birleşik Emekliler Sendikası Üyeleri 25 Haziran 2024 Salı günü haksız ve hukuksuz uygulamaya dur demek için saat:14.30’da Ankara SGK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklma şöyle;

                “Bilindiği gibi Türkiye'de pasif sigortalı sayısı yaklaşık 16 milyondur. Pasif sigortalıların %72 si emekli aylığı alanlardan oluşmaktadır. %28'i ise yaşlılık, dul, yetim, tarım sigortası aylığı alanlardan oluşmaktadır. Ancak nüfusun önemli bir kısmını oluşturan emeklilerin uzun yıllar çalışarak primlerini ödeyerek hak kazandığı emeklilik nedeni ile aldıkları maaş asgari ücretin bile çok altındadır. Oysaki 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken işçi emekli aylığı 279 TL idi. Bugün ise emekli kök aylığı asgari ücretin yarısı bile değildir. 

                Emekli maaşı zamları TÜIK'in belirlediği bir yıllık enflasyon verisinin 6 aylık dilimi baz alınarak belirlenmektedir. Belirlemiş olduğu bu veriler gerçek enflasyon değerlerine, gerçek piyasa koşullarına orta ve düşük gelirli çalışanların tükettiği mal ve hizmetlerine göre yapılması gerekmektedir. 

Ancak TÜIK tarafından bildirilen enflasyon oranlarının elektrik, su, doğalgaz, kira, yiyecek, giyim, Sağlık, temizlik, ev eşyası, motorin-benzin gibi temel ihtiyaçlara sürekli olarak yapılan zamlar gözetildiğinde hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Yapılan tespit neticesinde emekli kesiminin maaş artışı düşük tespit edilmekte ve bu durum yoksullaşmaya sebep olmaktadır. En son 2021 yılı verilerine göre yapılan araştırmada Türkiye Avrupa ülkeleri içinde en düşük emekli aylığına sahip ikinci ülkedir. Ülkemizde açlık sınırının 20.000 TL'ye yaklaştığı Asgari ücretin ise 17 bin TL olduğu göz önünde bulundurulursa emekli aylıklarının bu rakamların yarısı olduğunu yaşayarak görmekteyiz.

Bu uygulama kabul edilemez. Anayasamızın 10. maddesinin 5. fıkrası gereği "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde Eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" denmekte emeklilerin en az asgari ücret tutarında maaştan faydalanamaması kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. 

                Yine Anayasamızın 55 maddesinde ücret emeğin karşılığıdır. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun Adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için Gerekli tedbirleri alır denmektedir. Anayasamızın 60. Maddesinde ise Sosyal Güvenlik Hakkı düzenlenmiş olup herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbir alır ve Teşkilatı kurar demektir. Tüm Bu nedenlerle sendikamıza üye ve ve diğer tüm emeklilerin maaşlarının asgari ücretin altında olması anayasaya insan haklarına ve vicdana aykırı uygulamalar olup 2024 temmuz zammı nın oranlarda yapılmasını en düşük emekli aylığı taban ücretinin asgari ücretEşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar denmekte emeklilerin En az asgari ücret tutarında maaştan faydalanması kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine Anayasamızın 55 maddesinde ücret emeğin karşı karşılığıdır. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun Adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için Gerekli tedbirleri alır denmektedir. Anayasamızın 60. Maddesinde ise Sosyal Güvenlik Hakkı düzenlenmiş olup herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak 

gerekli tedbir alır ve Teşkilatı kurar demektir. Tüm Bu nedenlerle sendikamıza üye ve tüm Ve diğer tüm emeklilerin maaşlarının Asgari ücretin altında olması anayasaya insan haklarına ve vicdana aykırı uygulamalar olup 2024 temmuz zammının gerçekci oranlarda yapılmasını, en düşük emekli aylığı taban ücretinin asgari ücret oranına yükseltilmesi, bu işlem yapıldıktan sonra bütün emeklilere ayrımsız gerçekçi enflasyon oranında zam yapılmasını 16 milyon emekli adına talep ediyoruz. 

                Biz emekliler vardık, varız, var olacağız...”  • Perşembe 35 ° / 18.3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 32.7 ° / 18.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 31.7 ° / 17.6 ° Güneşli