SUSURLUK BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

SUSURLUK BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

Susurluk Belediye Meclisi'nin 02 Temmuz 2024 tarihli olağan toplantısı 1'inci oturumunda 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

Susurluk Belediye Meclisi'nin 02 Temmuz 2024 tarihli olağan toplantısı 1'inci oturumunda 9 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

                1. Geçen oturuma ait tutanağın kabul edilmesine oybirliğiyle;

                2. 2024 yılı Harç ve Ücret Tarifesi hakkındaki kanunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle

                3. Arsa Satışı (Dereköy Mahallesi) hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

                4. Arsa Satışı (Ilıcaboğazı Mahallesi) hakkındaki konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle; 

                5. Arsa Satışı (Babaköy Mahallesi) hakkındaki konunun gündemden çıkarılmasına oy birliğiyle; 

                6. Arsa Satışı (Okçugöl Mahallesi) hakkındaki konunun gündemden çıkarılmasına oy birliğiyle;

                7. Borçlanma yetkisi hakkındaki sonradan gündeme eklenen maddenin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle;

                8. Kamu yararına tahsis hakkındaki sonradan gündeme eklenen maddenin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle;

                9. 08.04.2024 Tarihli meclis toplantısında alınan meclis tatil ayı olarak Ağustos ayının kabul edilmesine dair kararın iptal edilerek 02.08.2024 tarihinde Ağustos ayı olağan meclis toplantısının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

                Susurluk Belediye Meclisinin 02.07.2024 tarihli olağan toplantısı 2. oturumunda 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

                1. Belediyemiz 2024 yılı Harç ve Ücret Tarifesindeki listede bulunan fiyatların belirlendiği şekilde güncellenmesine ve yeni uygulanacak olan tarife ücretlerinin ise 2024 Yılı Belediye Harç ve Ücret Tarifesine eklenmesi yönünde karar alınan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesine oybirliği ile;

                2. 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri arsında yer alan "değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denildiğinden; ilçemiz Dereköy Mahallesi sınırlarında bulunan ekli listede taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılması yönünde Mustafa AVCI'nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilen Plan Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesine Cüneyt AKKUŞ, Sabit CAN, Mehmet ERDİM, Mustafa AVCI, Mehmet ÇANKAYA ve Kenan KAYA'nın ret oylarına karşılık (6RET), Hakan Yıldırım SEMİZEL, Yaşar SAĞLAM, Serpil GEZER, Ali BOZOĞLU, Kemal AYYILDIZ, Alev ÇOBANKUYU, Mehmet Ali YAKUT, Serkan BALDEMİR ve Murat KULA'nın evet oylarıyla (9 EVEY) oy çokluğuyla;

                3. 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri arasında yer alan 18. maddesinin e fıkrasında "Taşınmazın  mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denildiğinden; ilçemiz Ilıcaboğazı Mahallesi sınırlarında bulunan ekli listedeki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılması yönünde Mustafa AVCI'nın ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilen Plan Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesine ; Cüneyt AKKUŞ, Sabit CAN, Mehmet ERDİM, Mustafa AVCI, Mehmet ÇANKAYA ve Kenan KAYA'nın ret oylarına karşılık (6 RET), Hakan Yıldırım SEMİZEL, Yaşar SAĞLAM, Serpil GEZER, Ali BOZOĞLU, Kemal AYYILDIZ, Alev ÇOBANKUYU, Mehmet Ali YAKUT, Serkan BALDEMİR ve Murat KULA'nın evet oylarıyla (9 EVET) oy çokluğuyla; 

4-5393 sayılı Belediye kanununun 68.maddesine ‘’Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma yapabilir.’’istinaden en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan               miktarının yıl içinde toplam %10’unu geçmeyecek şekilde 30.000.000,00’a kadar kredi kullanılması hususunda belediyemiz adına özel bankalardan kredi kullanılması halinde kullanılacak kredi için İller Bankası’ndan teminat mektubu alınmasına, gerektiğinde kredi ile ilgili taksitlerin                         ertelenmesine, borçlanma süresinin uzatılmasına veya kısaltılmasına, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve kredi ile ilgili tüm işlemleri yapmaya ve evrakları imzalanması hususunda Belediye Başkanı Hakan Yıldırım SEMİZEL’e borçlanma yetkisi verilmesi yönünde oy birliğiyle karar             alınan Plan Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesine Sabit CAN, Cüneyt AKKUŞ ve Kenan KAYA'nın ret oylarına karşılık (3 RET), Hakan Yıldırım SEMİZEL, Yaşar SAĞLAM, Serpil GEZER, Ali BOZOĞLU, Kemal AYYILDIZ, Alev ÇOBANKUYU, Mehmet Ali YAKUT,Serkan BALDEMİR, Murat KULA, Mustafa AVCI, Mehmet ERDİM ve Mehmet ÇANKAYA'nın evet oylarıyla (12 EVET) oy çokluğuyla

5-5393 sayılı belediye kanunun 15. maddesi son fıkrası" Belediyenin proje karşılığı borçlanma            yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile           belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez" hükmü uyarınca;     Susurluk Belediyemizin  Ziraat Ban.Susurluk Şb Tr Gecekondu Önleme Hesabı,Ziraat Bankası       Susurluk Şb.  Tarımsal İşlemler Hesabı, Ziraat Bankası Susurluk Şb. Vadeli Gecekondu Önleme                      Hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş. Balıkesir Elektrik Tüketim Vergi Hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş. Susurluk Paylar Hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş. Susurluk Susurluk Belediye Emlak Ve Çevre Temizlik hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş.Susurluk Şb Otopark Hesabı,Türkiye Halk         Bankası A.Ş.Susurluk Şb  Zemin Tahrip Bedelleri Hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş. Susurluk Şb İller Bankası Payı Hesabı,Türkiye Halk Bankası Susurluk Şubesi Mera Fonu Hesabı,İş Bankası Susurluk Şb. Tr Vezne K.K. Hsb,İş Bankası Susurluk Şb İşletmeler Kredi Kartı Hesabı,İş Bankası Susurluk Şb  Vadeli Hesabı,Türkiye Halk Bankası A.Ş.Susurluk İlan Reklam Ve vergi Hesaplarının kamu hizmetine tahsis edilerek kamu yararına haciz kapsamı dışına çıkarılması yönünde oy birliğiyle karar alınan Plan Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesine; Cüneyt AKKUŞ, Sabit CAN, Mehmet ERDİM, Mehmet  ÇANKAYA ve Kenan KAYA'nın çekimser oylarına karşılık (5 ÇEKİMSER), Hakan Yıldırım SEMİZEL, Yaşar SAĞLAM, Serpil GEZER, Ali BOZOĞLU, Kemal AYYILDIZ, Alev ÇOBANKUYU, Mehmet Ali YAKUT,Serkan BALDEMİR, Murat         KULA ve Mustafa AVCI'nın  evet oylarıyla (10 EVET) oy çokluğuyla karar verildi.  • Perşembe 35 ° / 18.3 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 32.7 ° / 18.4 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 31.7 ° / 17.6 ° Güneşli